Šeškinės daugiabučiai. Problemos ir jų sprendimai.

Taigi, prirašęs vieną kitą straipsnį apie šildymą prisižadėjau visiems išsiaiškinti kaip ir pas ką galime pasikeisti bendrųjų patalpų šildymo sąnaudų padalinimo formulę mūsų namuose.

Tai kaip ir išsiaiškinau. Parašiau į Valstybinę Kainų ir Energetikos Kontrolės Komisiją emeilą, kuriame paklausiau kaip ten su tuo formulės pakeitimu.

Taigi štai praėjo keletas dienų ir gavau labai išsamų valdžiažmogišką raštą:

Paspaudus paprašys išsisaugoti pedeefą. O ten ir visas atsakymas.

Paspaudus paprašys išsisaugoti pedeefą. O ten ir visas atsakymas.

Prirašyta daug visokių žodžių. Štai kaip man pavyko visą tą tekstą išparsinti:

  • Šilumos vartotojai pasirenka metodą (Žin, 2000, Nr. 74-2262; Nr. 77; 80; 82) nustatyta tvarka iš komisijos pateiktų metodų sąrašo.
  • Galima nusistatyti tolygaus šildymo koeficientą patiems (pagal nutylėjimą jis yra 0,7).
  • Dar galima atlikti energijos vartojimo auditą. Audito reikalavimus reglamentuoja: Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 23 d. jsakymas Nr. 1-148 (Žin, Nr. 93-4830,2012). Kitaip tariant www.ena.lt saite yra sąrašas tų, kas gali tai atlikti.
   Atlikę tą auditą galima naudoti to audito rekomenduojamą koeficientą.
  • Kitus metodus, jei norėtumėm, galima suderinti su Komisija.

Deja, iš šio rašto nesupratau ar galima to tolygaus koeficiento atsisakyti ir tas bendrųjų patalpų šildymo sąnaudas padalinti visiems po lygiai, jei visa bendrija nutars taip. Tai paprašiau patikslinimo.

Paprašiau dar to metodų sąrašo. Jei neatsiųs — pamėginsiu pats surasti.

Dar pamėginsiu sukontaktuoti su kokiu nors energetikos auditu ir sužinoti ar verta mums prašyti jų pagalbos.

Share

Comments are closed.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Skip to toolbar