Šeškinės daugiabučiai. Problemos ir jų sprendimai.

Pagąsdinimas

Krabiška betvarkė

Krabiška betvarkė

Ta mūsų priešgaisrinė sistema tapo savaitės, o gal jau ir viso mėnesio tema. Kapstėmės mes čia kapstėmės ir berods prisikapstėm iki kažko.

O kažkas, tai yra tai, kad jau turime daug maž patikimos informacijos apie tai kiek kas kur kainuoja ir kur ką kaip padaryti reikėtų, bei kaip čia pas mus viskas yra.

Pradėsiu nuo pagąsdinimo. Paaiškėjo, kad netiesa, jog priešgaisrinės sistemos turėjimas tėra rekomendacija. Robertas iš UAB “Adminsta” (nuoroda iš kažkokios www.rekvizitai.lt, nes jų pačių www, kažkaip vis dar “under construction”), taigi Robertas paaiškino, jog įstatymai ten daug maž lakoniškai viską apibrėžia, bet  yra kažkokie dar ten tarptautiniai standartai, sakė va šitaip jis:

[…] Tikslesnės įrengimo ir eksploatacijos taisyklės yra aprašomos tarpautiniuose RSN tipo standartuose. Jei šnekant paprasčiau daugiau kaip 9 aukštų pastatam, taip pat pastatam kurie nuo gaisrinės stoties nutolę taugiau kaip 5km yra privaloma licencijuota konvekcinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (K tipo). Dėl aukštingumo tai susije su tuo, kad gaisrinės mašinos žmones evakuoti kopečiomis gali tik iš 9 aukšto, aukščiau ne.

Gausi baudą, jei netvarkinga sistema bus!

Gausi baudą, jei netvarkinga sistema bus!

Tęsiant apie Robertą, tai jo kontaktus gavau pasikreipęs į tą pačią adminstą, kurią užrekomendavo Egidijus (ačiū Egidijau). Panašu, kad jis turi supratimą apie tai kaip turi veikti mūsų tipo priešgaisrinė sauga, patirties taip pat nemažai turi, nes kiek pavaikščiojus su juo ir apžiūrėjus visą mūsų tą ūkį jis mums viską be klaidų (tikriausiai) viską aprodė, o mes juo ir patikėjom. Vienas svarbiausių mūsų atradimų yra tas, kad priešgaisrinės saugos davikliai kiekviename iš butų yra sukomutuoti laiptinėse esančiuose komutacijos skydeliuose. O tai reiškia, kad kaimynai, kurie savavališkai nuplėšė daviklius ir nesujungė laidukų, taip kad būtų kilpa, arba jeigu uždengė pakabinamom lubom — mums ne problema. Mes juos galėsime iš priešgaisrinės sistemos tiesiog išmesti — kaip musę iš barščių! Ai dar tęsiant pagąsdinimus bendrijai grėstų vieno kito tūkstančio bauda jeigu paaiškėtų, kad požeminio parkingo gaisro gesinimo sistema ir bendroji priešgaisrinė sistema yra neveiksni. Tai jau kaip ir pagąsdinome.

Ai dar kad baisiau būtų (visi priešgaisrinių mokymų gaisrininkai tas fotkes rodo) štai jums Žirmūnų gaisro fotkių dar:

Štai taip degė

Štai taip degė

O paskui viskas va taip baisiai atrodė

O paskui viskas va taip baisiai atrodė

Štai tiek gaisrininkų buvo

Štai tiek gaisrininkų buvo

Ir dar taip degė

Ir dar taip degė

Anketa ir jos reikalai

Einame prie rimtesnių reikalų. Mumi su pirmininku nutarėme pagaminti apklausos anketą ir ne už ilgo pas jus visus, brangieji kaimynai, užbėgti. Galvojame šiuo metu ką įtraukti į tą anketą, kad nereikėtų “два раза бегать”. Jei turite kokių nors neįkainuojamų patarimų — prašome juos čia arba forume mums duoti, mes būtinai atsižvelgsime į jūsų prašymus irba rekomendacijas.

Į anketas planuojame įtraukti tokius klausimus kaip:

 • Sutinku, kad mano bute esantys konvekciniai priešgaisrinės apsaugos davikliai būtų veiksnūs ir būtų prijungiami prie bendros namo konsolės. Tai reiškia, kad taip pat sutinku:
  • kad mūsų bendrijos visų priešgaisrinių sistemų priežiūrą atliks UAB “Adminsta” (atestuota įmonė šioje srityje).
  • kad davikliai nebus savavališkai išjungiami ar kaip nors kitaip uždengiami, kad reikalui esant specialistams suteiksiu galimybę juos apžiūrėti ir reikalui esant remontuoti irba pakeisti.
  • kad į mėnesines komunalinių paslaugų sąskaitas būtų įtrauktas priešgaisrinės sistemos priežiūros mokestis (xx litų, jei visuose butuose davikliai veiks, mažėjant jų kiekui kaina mažės),
  • kad esant nepataisomiems gedimams priešgaisrinėje sistemoje būtų keičiamos detalės, kurios būtų perkamos iš bendrijos kaupiamųjų lėšų (sprendimą apie pirkimą vykdo bendrijos valdyba).
  • kad prie namų esančiame parkinge klombomis būtų užblokuotas vienas įvažiavimas į mūsų namų vidinį kiemą, tam kad ten niekas nestatytų savo autotransporto priemonių, o pravažiavimas būtų rezervuotas priešgaisrinėms tarnyboms.
 • Pageidauju, kad priešgaisrinės sistemos būtų prijungtos prie saugos tarnybos, kurių greito reagavimo būrys atvažiuotų patikrinti suveikus kuriam nors davikliui ir galėtų iškviesti priešgaisrinę tarnybą arba atjungti rėksnį bei oro siurblius (perkrautų sistemą). Sutinku už tai mokėti xx litų mėnesinį mokestį.
 • Kitas klausimas…

Kad nebūtų visai jau katės maiše tai pranešame, kad namų priešgaisrinės sistemos “įvedimą į darbą” UAB Adminsta atliks vien dėl to, kad pasirašysime šios sistemos eksploatacijos sutartį. Kaina to dalyko yra pateikiama registruotiems skaitytojams ir forumo nariams bus pranešta. Už tą patį bus atliekami ir smulkūs reikalingi remontai, bet jei reiks pirkti medžiagas ar detales irba jei reiks ką nors statyti/griauti, tai jau bus atskiri mokesčiai. Tie kas galvoja, kad yra geresnių firmų su geresniais pasiūlymais, prašome mums čia arba forume pateikti informaciją.

Skundų apie tai, kad reikėjo daryti konkursą, o tada balsavimus visokius — nepriimam. Norit tai ir darykit tuos konkursus ir pateikite rezultatus, o mes laiko žaidimams neturime.

Atskirai dėl parkingo

Su požeminiu parkingu tai ten kiek brangiau yra (vėlgi kainos registruotiems ir forumo nariams). Ir ten neaišku ar sistema veiksni, ar nesurūdijusi, ba ten yra su gesinimo purkštukais viskas ir ten viskas kur kas sudėtingiau:

 • sistema susideda iš kelių vožtuvų:
  • vienas jų yra patys purkštukai, kur yra ampulės, kurios nuo šilumos susprogsta ir atidaro vožtuvėlį.
  • kitas yra kiek toliau sistemoje vandens/oro vožtuvas.
 • sistemos “galas” kuriame yra purkštukai yra užpildytas suslėgtu oru, kuris taip pat laiko antrąjį “vandens/oro” vožtuvą.
 • nuo šilumos susprogus ampulei, pro purkštukus išsiveržia oras, tada yra atlaisvinamas vožtuvas antrasis ir sistemon patenka vanduo, kuris taškomas pro purkštukus.

Taigi, jeigu sistemoje dabar yra ne oras o vanduo, tai tikėtina, kad ten viskas yra surūdiję ir tai yra labai brangu. Tikėtina, kad taip nėra, nes kažkada apturėjome kažkokią avariją tame parkinge, kai buvo viskas kiek pasemta (ar kas nors atsimena su detalėmis tą istoriją?). Tai šiuo metu ji tikrai yra išjungta, tad tikėtina kad nei suspausto oro nei vandens ten nėra. Kiek gi kainuotų remontas priklausytų viskas nuo to kaip ten iš tiesų yra, o tai paaiškėtų po apžiūros.

Konsolės prijungimas prie tarnybų

Prijungti sistemos prie kokios nors priešgaisrinės tarnybos galimybės nėra, nes mūsų priešgaisrinės tarnybos biednos ir tokių pribumbasų jie neišgali turėti (džiaugiamės, kad nors spec. transportą turi ir kad turi gaisrininkų). Galima visą tą konsolę jungti prie saugos tarnybos, kuri atvažiuotų pažiūrėt a yr gaisras a nėr suveikus kuriam nors davikliui. Robertas dar pasakojo, kad kažkurios bendrijos turi pasidarę kompleksinį sprendimą su tom saugos tarnybom, t.y. jos gauna pranešimą ir kai pvz. daviklis signalizuoja per ilgai atvertus parkingo vartus ar ką nors panašaus.

Būtų kur kas pigiau, jei po viskam, kai viską sutvarkysime, mes kaimynai išsirinksime vieną kitą atstovą (kuo daugiau tuo geriau) iš abiejų namų, kurie turės raktą nuo konsolės ir kurie galės nueiti pažiūrėti kur signalizuoja daviklis ir galės patikrinti vizualiai iš išorės arba net apsilankyti toje zonoje kuri signalizuoja ir patikrinti ar nėra gaisro, o jei nėra ir atjungti rėksnį bei oro įpūtimą (tas daiktas yra labai geras, nes kaip mums paaiškino, tai jis netraukia orą o pučia, t.y. jei židinys kuriame nors bute, tai jis dėl oro slėgio bus pučiamas link langų, o ne į laiptinę, per kurią evakuotųsi žmonės). Tam sprendimui būtų tokia tik bėda, kad jeigu nutiks taip, kad nei vieno atstovo nebūtų namie, kai rėkia viskas ten, tai ir rėktų, kol kas nors neateitų to daikto atjungti…

Visokios kitokios smulkmenos

Žinokit, kad tą telefonspynę apeiti, t.y. ją atrakinti galima ir be jokio kodo. Tą būdą žino visi kam reikia (vagys visokie irba makulatūros nešiotojai ir pan.). Tad atsisakyti kodinio atrakinimo būtų labai gerai, t.y. telefonspynę padaryti, kad veiktų tik su magnetiniu raktuku.

Pas mus visi davikliai (suporuoti kur) yra per arti vienas kito, turi būti minimum 30 cm, bet čia jau smulkmena, kuri neturėtų didelės įtakos.

Tam kad davikliai neduotų melagingo aliarmo arba nesignalizuotų gedimo konsolei per dažnai jį reikėtų su siurbliu tiesiog prasiurbti kartą į mėnesį (nuiminėti negalima, nes iškarto bus signalizuojamas gedimas į konsolę). Tai padaryti galima tiesiog šitaip:

Šitaip va su siurbliuku ir pravalom

Šitaip va su siurbliuku ir pravalom

Jei kažką pamiršau paminėti tai man Mindaugas lai primena, o jei kam kokių klausimų tai prašome čia į komentarus arba į forumą — jau kaip patogiau tai taip jau ir prašome.

Share

2 Comments

 • seskine46 says:

  Tai kaip suprantame, visi tiesiog apstulbę nuo tokio info kiekio, arba pamatę kad tiek daug raidžių neskaitė net… Tai ar bus papildymų klausimynui? Mindaugai? a? 😉

 • ALDU says:

  Tai kad dėl tų gaisrinių sistemų, o tai ir: gaisro aptikimo, pranešimo apie jį, gesinimo (jei yra), dūmų šalinimo ir pan., klausimai labai jau mums, paprastiems mirtingiesiems labai jau sudėtingi, reikalaujantys specifinių žinių ir todėl čia reikalingi profesionalai…
  O dėl kitų klausimų… Man, pvz., kilo toks: namai atiduoti naudoti 2005 m., t.y. praėjo 6 m. Butuose sumontuoti šilumos apskaitos prietaisai, kurių patikros periodiškumas – kas 4 m. (vardinis pralaidumas iki 1,5 m3/val.). Sulyg šilumos ūkio tiekimo ir vartojimo taisyklių, yra draudžiama naudotis šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis, jeigu viršytas nustatytas skaitiklių patikros periodiškumas. Kiek žinau, jau “Vilniaus energija” yra išsiuntusi eilei namų ir jų valdytojams pranešimus, kad tuo atveju, jei nebus galiojančios skaitiklių patikros, tai 2011-2012 m. šildymo sezone taikys Šilumos paskirstymo metodą Nr. 4. T.y., namui šildyti suvartotas šilumos kiekis bus paskirstomas proporcingai butų plotui.
  Taigi, klausimas: ar bendrija nėra gavusi panašaus turinio laiško? Jei ne, tai ar tai “neišlis” pirmąjį šildymo mėnesį? Be to idomu, kieno nuosavybėje ir priežiūros atsakomybės ribose yra šie skaitikliai, t.y. kas ir kiek mokės už jų patikrą, o kartu ir už demontavimą/sumontavimą, nuvežimą/ parvežimą ir pan.? Jau nekalbant, kas, jei nepraeis patikros? Koks jų akumuliatorių veikimo laikas, ar jie yra keičiami, o gal “vienkartiniai”?… Kaip visas procesas bus organizuojamas, jei tikrai prispirs?
  O gal sėdėti, tylėti, neužsiminti – “pronesiot” šį sezoną?…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post
»
Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Skip to toolbar